Welkom op de website van FALOS-SPORT+!  


Afgelastingen wandeldagen!

Vanwege de huidige coronacijfers zijn volgende wandeldagen afgelast. Hierbij een voorlopige stand van zaken betreffende het wandelcriterium.

 • 9/01: Hulshout: afgelast, maar gratis afgepijlde wandelingen (5, 9 en 12km) beschikbaar tot 23/01.
 • 16/01: St-Job-in ‘t-Goor: afgelast
 • 16/01: Balen Rosselaar: afgelast, maar 3 gratis afgepijlde wandelingen beschikbaar op 16/01.
 • 23/01: Rooierheide: afgelast
 • 23/01: Veerle: afgelast
 • 30/01: Balen: afgelast
 • 30/01: Herselt Ramsel: afgelast
 • 13/02: Lommel Barrier: afgelast
 • Hij is er! De Nationale Wandelkalender van 2022

  We presenteren je graag de zevende editie van onze wandelkalender. Het zijn twee zeer woelige jaren geweest die ook ons wandelcriterium flink door elkaar geschud hebben, maar we hebben het volste vertrouwen dat het wandeljaar 2022 op een praktisch normale manier kan aangevat worden.

  De Nationale wandelkalender van 2022 - download hier.

  Update coronamaatregelen 1 november

  Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier voor je op.

  MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET DRAGEN VAN EEN MONDMASKER (vanaf 29 oktober)

 • Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen. Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers (behalve in de douche).
 • Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.
 • Voor trainers wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.
 • Voor wisselspelers wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen
 • Tijdens het sporten moet je geen mondmasker dragen
 • Het mondmasker is niet verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is, met uitzondering van het personeel van fitnesscentra en van inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten uitgeoefend worden
 • PUBLIEK (onder voorbehoud van bevestiging op 29/10)

  Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft. Houd wel rekening met de algemene verplichtingen voor het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke indoorinfrastructuur.

  Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:

 • JE WERKT ZONDER COVID SAFE TICKET:
 • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker (enkel indoor) en handhygiëne blijven behouden
 • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.
 • Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan
 • Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor
 • Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.
 • JE WERKT MET EEN COVID SAFE TICKET (VOOR IEDERE BEZOEKER)
 • Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig
 • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen
 • Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen.
 • Ook voor massa-evenementen met minder dan 200 personen binnen of 400 personen buiten kan je met een Covid Safe Ticket werken. Informeer de deelnemers in dat geval duidelijk op voorhand.
 • Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden. Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

  INDOOR INFRASTRUCTUUR

 • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
 • Volgens het federale MB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren, met inbegrip van de fitnesscentra, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)
 • De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.
 • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
 • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, bevelen we aan te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.
 • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • UITZONDERINGEN

  Het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:

 • Wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien (bijvoorbeeld als er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).
 • In sportruimtes met een oppervlakte van minstens 400 m2, een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die open kunnen. Deze ruimtes moeten wel beschikken over een actieplan ventilatie, zoals aangegeven in het basisprotocol sport en corona
 • In kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat je hiervoor over een actieplan beschikt.
 • We adviseren om in dit actieplan ventilatie minstens volgende items op te nemen:

  Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten gebruiken Je moet een vrij tijdslot inlassen waarin individuen/sportgroepen de kleedkamer niet mogen gebruiken om maximaal te kunnen verluchten/ventileren. Tijdens het gebruik van de kleedkamer houden de gebruikers het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens het douchen). Voor inspiratie verwijzen we naar het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen.

  KANTINES/CAFETARIA (drank en eten)

  Horeca, en dus ook sportkantines, kunnen open. Deze moeten de regels uit de horecaprotocollen volgen. Deze regels vind je terug op de website van de FOD Economie en Horeca Vlaanderen. Let ook op de verplichting voor CO2-meters in horeca-aangelegenheden. Lokaal strengere restricties mogelijk Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente. Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere federale maatregelen. Alle aanpaste protocollen kan je terugvinden op de website van Sport Vlaanderen. Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

  In het basisprotocol Sport en Corona vind je extra duiding bij deze maatregelen. Het basisprotocol is het enige protocol dat nog behouden blijft.

  Op de officiële websitevan het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen.

  Draaiboeken en organisatienota's

  Op het nationaal secretariaat van FALOS-SPORT+ beschikken we ten behoeve van onze kwb-afdelingen en sportclubs nog over een aantal andere draaiboeken en organisatienota's. Deze documenten willen we niet meteen publiek op onze website zetten, maar kunnen op eenvoudig verzoek aangevraagd worden bij jonathan.goetvinck@falos.be.

   

  Missie

  Aansluiten en verzekeren

  Download

  Sportvakanties